Current track

Title

Artist

Background

Nieuws

Page: 4

Vanaf komende zomer gaan Nederlandse internet-, telefonie- en tv-aanbieders aan consumenten nog een half jaar lang toegang tot hun oude e-mailadres(sen) bieden, nádat een klant is overgestapt. Deze afspraak binnen de sector is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om overstappen naar een andere provider voor […]

In Barneveld zijn veel arbeidsmigranten aan het werk. Het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente is groter dan de beroepsbevolking. Dit maakt dat de inzet van buitenlandse arbeidskrachten van levensbelang is voor met name de logistieke dienstverlening, transport en de agrarische sector. Een goede huisvesting van deze groep is belangrijk. Hiervoor heeft de gemeente nu richtlijnen […]

Mensen en bedrijven wachten soms lang op een uitspraak en blijven daardoor lang in onzekerheid. Het kabinet wil daar iets aan doen, onder andere door vorig jaar op Prinsjesdag extra geld ter beschikking te stellen en door het in de toekomst makkelijker te maken voor de Rechtspraak om onderling samen te werken. Het wetsvoorstel van […]

Gevarieerd muziekprogramma, opbrengst voor dorpskerk De Glind Waarom? We zijn een kleine gemeente waarin de leden heel veel bijdragen om alles praktisch rond te krijgen. Maar vooral financieel kunnen we wel wat extra’s gebruiken, we zitten met een tekort. Het zou mooi zijn als we dit financieel tekort kunnen wegwerken. Daarom organiseren wij dit concert. […]

 Zaterdagmiddag 25 januari van 13.00 – 16.00 uur is iedereen van harte welkom tijdens de open middag van het nieuwe gemaal in Garderen. U vindt de locatie ter hoogte van de Putterweg 64 in Garderen. Aanmelden is niet nodig.   Stel uw vragen Het nieuwe gemaal is klaar. Het rioolsysteem is verbeterd en het overtollig […]

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er komende jaren extra worden geïnvesteerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt vandaag met de Tweede Kamer over haar voorstel tot een wijziging van de Waterwet zodat er meer geld beschikbaar komt voor de aanpak van wateroverlast. Om projecten op […]

De 104de Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli. De inschrijving voor de 104de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen start op maandag 3 februari vanaf 10.00 uur. Inschrijfprocedure eenvoudiger In de afgelopen jaren is steeds opnieuw gebleken dat in de periode na de loting zo’n 2.000 startbewijzen kwamen te vervallen door annuleringen en […]

Dinsdag 7 januari 2020 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak over de Mond- en Klauwzeercrisis (MKZ) in Kootwijkerbroek (2001). Na meer dan achttien jaar procederen, hoorden de boeren en andere betrokkenen wat het oordeel van de hoogste economische rechter is over de kwestie. Burgemeester Asje van Dijk verwoordt in een statement […]

Vandaag is het de eerste werkdag van het jaar 2020 en  organiseert het Nationaal Archief traditiegetrouw openbaarheidsdag. Net als voorgaande jaren worden weer duizenden archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te zien waren, of alleen onder voorwaarden.    Wat wordt openbaar? De ministerraadnotulen uit het jaar 1994 komen vrij. Het kabinet houdt zich in […]

Sergeant der eerste klasse Emiel Garstenveld (32) en marinier der eerste klasse Jesse Jordans (24) marcheren 450 kilometer over de Birma Railway in Thailand en Birma. Hiermee willen zij het offer onder de aandacht brengen dat velen daar brachten voor onze vrijheid.   Garstenveld en Jordans, beide recruiter bij Defensie, beginnen op 3 januari bij […]