Current track

Title

Artist

Background

Verkenning naar mogelijkheden duurzame energie A1/A30 afgerond

Written by on 19/12/2019

In de regio Foodvalley, waar gemeente Barneveld en Ede deel van uitmaken, zijn overheden op zoek naar duurzame energie. Op initiatief van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS) is in het voorjaar een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs de A30 en langs de A1 in de gemeenten Ede en de gemeente Barneveld. Het gaat hier met name om zon- en windenergie. Het rapport is nu klaar.

 

De rapportage is een bureaustudie om een beter begrip en inzicht te krijgen van mogelijkheden en belemmeringen van een zogenaamd energielandschap langs de A1/A30. Het gaat hier om zon- en windenergie. De gemeenten Ede en Barneveld, het Waterschap Vallei en Veluwe en netbeheerder Liander hebben hiervoor technische input gegeven. 

 

In de rapportage is vanuit drie landschappelijke visies minimale en maximale varianten voor energiewinning geschetst. Met daar de te verwachten belemmeringen bij. Daarna zijn 2 locaties nog verder uitgewerkt voor een beter inzicht en begrip van de kansen. De rapportage maakt duidelijk dat zonder ingrijpende besluiten het heel lastig wordt om grootschalige energiewinning met zon- en windenergie in dit gebied voor elkaar te krijgen.

 

Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld heeft kennisgenomen van de rapportage, maar benadrukt dat ze een eigen aanpak heeft. De gemeente vindt dat het inpassen van grootschalige energie opwek vraagt om diepgaande doordenking van de consequenties. Daarom is het uitgangspunt om de mogelijkheden van energie opwek samen met inwoners en ondernemers te onderzoeken. Zo vinden op dit moment dorpsgesprekken plaats over de energietransitie.

 

Regionale Energie Strategie

Gemeenten, provincies en waterschappen in de regio FoodValley werken op dit moment met veel partijen samen aan de RES Foodvalley. In de RES onderzoeken zij samen welke keuzes de regio kan maken om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. In 30 regio’s in heel Nederland wordt gewerkt aan regionale energiestrategieën.

 

Achtergrondinformatie

De gemeenten, provincies en waterschappen die aan de RES Foodvalley werken zijn:

• Gemeente Veenendaal, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Rhenen, Nijkerk, Renswoude.

• De provincies Gelderland en Utrecht.

• Het Waterschap Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden/

• Informatie over Regionale Energie strategieen: www.npres.nl
Informatie over RES Foodvalley op www.resfoodvalley.nl